Selecteer een pagina

“Teach us!” was de adviesvraag van een klant. Het ging over nieuw organiseren. En ik denk dat dit het nu juist is met het nieuwe organiseren: het gaat niet meer over het aanleren van een model om je naar te voegen, maar over het zichtbaar maken van wat er al is.  Wat ik heb gezien dat kenmerkend is voor de meest succesvolle nieuwe organisaties:

+ Het zijn open systemen welke evolueren.

+ Zelfsturing is een diep besef van verantwoordelijkheid in vrijheid.

+ De relaties zijn kwalitatief hoog door werkelijke verbinding (met zichzelf, met de ander en met de omgeving).

+ Communicatie verloopt in dialogen gekenmerkt door openheid en verwondering.

+ Het menselijk handelen is gestoeld op draagkracht van het individuele proces.

+ Het doel is evolutionair / van betekenis / heeft een sociale impact.

 

FOTO | Slava Bowman | Unsplash