Selecteer een pagina

MY STORY (to be translated into English)

De eerste 10 jaar van mijn carrière werkte ik bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan duurzame economische ontwikkeling, institutionele ontwikkeling en organisatie ontwikkeling in het buitenland. Ik adviseerde ministers en het bedrijfsleven over kansen op de wereldhandelsmarkt en zette grote, internationale programma’s op die het bedrijfsleven ondersteunden in hun marktconforme ontwikkeling terwijl die ontwikkeling ook de allerarmsten te goede zou komen.

In dit werk werd ik sterk inhoudelijk gedreven. Mijn wereldbeeld vond zijn oorsprong in de lijvige, door gezaghebbende organisaties opgestelde, onderzoeksrapporten en internationale afspraken. Ik verslond alles wat er te weten viel over handel, economie en intenationale samenwerking terwijl ik hoog boven de wolken in het vliegtuig zat. Altijd onderweg. Heerlijk vond ik het.

Die inhoudelijke en beleidsmatige kant werd ook een universum op zich. Wat ik steeds sterker ervaarde was dat mijn werk eigenlijk alleen effectief en succesvol was wanneer ik juist niet vanuit papierwerk adviseerde, maar wanneer ik werkelijk verbinding kon maken. Ontwikkeling en verandering kon wel zijn aanleiding vinden in macro economische bevindingen en guiding principles zoals SDG’s, maar het gaat juist om het wezenlijk bewegen van de mens achter de beslisser, manager, CEO, bestuurder, minister. Zelfs invloedrijke functionarissen zijn net mensen. En juist in de (inter)menselijke dynamiek ligt de sleutel tot succesvolle vooruitgang besloten.

Ik had mijn purpose gevonden. Naast economie voelde ik me altijd sterk aangetrokken tot oude en moderne wijsheidstradities en existentiele vraagstukken. Ik besloot me daarom voor zowel mijn persoonlijke ontwikkeling als inhoudelijke verdieping te scholen aan School of Life, het Instituut voor Levenstherapie. Deze beroepsopleiding tot therapeut reikte me de tools en de ervaring om me expliciet en effectief op de menselijke kant van mijn werkveld te richten. 

Ik ben gespecialiseerd in systemisch werk (ontwikkeld door Bert Hellinger) en pas dat toe op individueel, organisatie- en maatschappelijk niveau, vaak met grote groepen. Wat mij daartoe drijft is om het diep menselijk perspectief en de wereldse economische ontwikkelingen bij elkaar brengen en om de mens actief in relatie te brengen tot de wereld om hem en haar heen. 

Ik zie hoe we vanuit een volwassen bewustzijn de buitenwereld kunnen vormgeven en hoe we onze ervaring in de buitenwereld ook weer kunnen integreren. In plaats van iets te willen wijzigen buiten ons, zie ik dat het veranderpotentieel in ons blijkt te liggen. Krishnamurti zei het al: In jezelf ligt heel de wereld besloten en als je weet hoe je moet kijken en leren, sta je voor de deur met de sleutel in je hand‘. 

Mijn vaardigheden als therapeut en systeem opsteller geeft me het inzicht om op de meest fundamentele laag – de binnenwereld – te kunnen ontdekken wat er leeft, (oude) wonden te helen, nieuwe neuronetwerken aan te gaan, te ontdekken wat ons werkelijk tot bloei en in beweging doet komen en met die drijvende kracht te werken als uitgangspunt voor het vormgeven van verandering. 

Het werd voor mij volkomen onmogelijk om de logische volgende stap in mijn carrière – een toppositie bij een internationale organisatie – te maken. Niet zonder slag of stoot, besloot ik mijn therapeutschap volledig te omarmen, zonder mijn liefde voor economie en organisatiekunde te verlaten en mijn werk te maken van het bijelkaar brengen van deze discplines. Dat is zinnig en effectief gebleken. Mijn klanten onderkennen dat organisatie ontwikkeling in principe menselijke ontwikkeling is. 

Mijn oude werkgever is inmiddels één van mijn klanten. Beiden profiteren we nu van een evoluerend perspectief. Terwijl ik eerder altijd dacht dat je een systeem alleen van binnenuit kon veranderen, blijkt vanuit systemisch perspectief: soms is je positie in het systeem niet plaats gebonden. 

De bloei van de lelie in mijn verhaal is niet zonder de bijbehorende modder tot stand gekomen. Ondanks mijn rijke levenservaring, was het voornamelijk het onverwachte moederschap wat voor mij de onomkeerbare transitie inluidde: In de zomer van 2012 was mijn dochter Philippa daar. Het was zo duidelijk voelbaar dat ik, met haar komst, een ander mens werd. Het voelde alsof er meer van mij geboren werd, meer vrouwelijkheid. Ik merkte dat van de ene op de andere dag mijn waarden verschoven waren“. Je leest in dit blog mijn verhaal over hoe mijn moederschap mij wakker maakte.

Vandaag de dag woon ik samen met Koen van Ghyseghem, organisatievernieuwer (www.deonderwijstafel.nl) en dochter en zoon in Zeist. Daar heb ik een bloeiende praktijk voor executive coaching en werk ik in opdracht voor het bedrijfsleven als procesbegeleider aan teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

CONTACT

6 + 13 =