Selecteer een pagina

MY STORY (to be translated in English)

Tijdens de eerste 10 jaar van mijn carrière hield ik me bezig met duurzame economische ontwikkeling, institutionele ontwikkeling en organisatie ontwikkeling in het buitenland, bij een van mijn gedroomde werkgevers: het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik adviseerde ministers, hun overheden en het bedrijfsleven over hun kansen op de wereldhandelsmarkt en zette programma’s op zodat zij het bedrijfsleven zodanig konden ondersteunen in hun marktconforme ontwikkeling dat het ook nog de allerarmsten te goede zou komen.

 In dit werk werd ik in de eerste instantie sterk inhoudelijk gedreven, mijn waarheid vond zijn oorsprong in de lijvige, door gezaghebbende organisaties opgestelde, onderzoeksrapporten. Ik verslond ze terwijl ik hoog boven de wolken in het vliegtuig zat. Altijd onderweg. Heerlijk vond ik het. Maar die inhoudelijke kant was ook een universum op zich. Mijn werk was eigenlijk alleen effectief en succesvol wanneer ik niet vanuit papierwerk  adviseerde, maar wanneer ik werkelijk verbinding kon maken. Verandering kon wel zijn aanleiding vinden in macro economische bevindingen, maar het ging en gaat juist om het bewegen van de mens achter de beslisser, manager, CEO, bestuurder, minister. Ik ervaarde steeds opnieuw dat verandering vooral mensenwerk is.

Naast economie voelde ik me altijd sterk aangetrokken tot oude en moderne wijsheidstradities en spiritualiteit, dus ik besloot me – vooral ter persoonlijke ontwikkeling en verdieping – te scholen aan The School of Life, het Instituut voor Levenstherapie. Deze beroepsopleiding reikte me de tools en de diepgang om me ook effectief op de menselijke kant van mijn werkveld te richten. Mijn ervaring leidde als automatisch tot een voorkeur om het diep menselijk perspectief en de wereldse economische ontwikkelingen bij elkaar brengen. Zo onstaond bij mij het inzicht dat het mogelijk is om de mens in relatie te brengen tot de wereld om hem heen.

Deze manier van werken draaide mijn kijk op de wereld volledig om. Ik zag hoe we vanuit een volwassen bewustzijn de buitenwereld kunnen vormgeven. en hoe onze ervaring in de buitenwereld ons ook weer vormt. In plaats van iets te willen wijzigen buiten ons, zie ik dat de capaciteit van verandering in ons blijkt te liggen. Krishnamurti zei het al: In jezelf ligt heel de wereld besloten en als je weet hoe je moet kijken en leren, sta je voor de deur met de sleutel in je hand‘. 

Mijn vaardigheden als therapeut gaven me de tools om op de meest fundamentele laag – de binnenwereld – te kunnen ontdekken wat er leeft, (oude) wonden te helen, nieuwe neuronetwerken aan te gaan, te ontdekken wat ons werkelijk tot bloei doet komen en met die drijvende kracht te werken als uitgangspunt voor het vormgeven van verandering in de buitenwereld. Zo werk ik met bedrijven met zowel mijn economische als mijn therapeutische blik. 

Ik zag – voor mijzelf én bij mijn cliënten – wanneer we dat wat ons doet opbloeien in het leven als uitgangpunt nemen, we een wereld in bloei creëeren. Dit stelt me in staat om voorbij gedragsverandering ten behoeve van specifieke resultaten te werken aan een grotere transitie door een bijdrage te leveren aan de creatie van wat Charles Eisenstein a new story for humanity noemt. Samengesteld uit de waardevolle bijdrage van ieder individu. Vandaag de dag is dit wat mij ten diepste drijft; In het bewustzijn brengen dat wij verbonden zijn met de wereld om ons heen; Het verdiepen van de verbinding met onszelf, de ander, de maatschappij en de wereld, en; Hoe uit die verbinding een nieuwe wereld ontstaan kan. 

Het beeld van de lelie gebruik ik hier niet zomaar. Deze realisaties zijn niet zonder modder tot stand gekomen. Wat voor mij heel veel in beweging heeft gebracht was het onverwachte moederschap: In de zomer van 2012 was mijn dochter Philippa daar. Het was zo duidelijk voelbaar dat ik, met haar komst, een ander mens werd. Het voelde alsof er meer van mij geboren werd, meer vrouwelijkheid. Ik merkte dat van de ene op de andere dag mijn waarden verschoven waren“. Je leest in dit blog mijn verhaal over hoe mijn moederschap mij wakker maakte.

CONTACT

9 + 8 =