De OnderwijsTafelInstagram

Shinta Oosterwaal, moeder van Philippa (6) en Inti (1)⠀

Ik wist eigenlijk niet echt dat dat een optie was, jezelf zijn. Ik was altijd erg goed in het anticiperen op wat de buitenwereld van mij nodig had. Uit de CITO toets kwam een MAVO advies. Ik ging gelukkig naar een middelbare school die eerste half jaar van de brugklas opnieuw keek naar de capaciteit van haar leerlingen. Ik stroomde door naar VWO. Dat ik dat kon, vond ik echt een openbaring. Het was de eerste keer dat ik bleek iets te kunnen. Het was me niet van huis uit meegegeven dat dat zo was. En die realiteit haalde me alsnog in: in VWO 3 stopte ik prompt met het maken van mijn huiswerk. Mijn cijfers gingen van 8-en en 9-ens naar 4-en 5-en. Ik kreeg de keuze om te blijven zitten of door te gaan naar HAVO 4. Ik wist dat er iets niet klopte en ik dacht dat het mijn schuld was. Wat ik duidelijk nodig had, was de aandacht van een docent of sociaal werker die me even apart had genomen om met mij te kijken naar de achterliggende reden van mijn gedrag en wellicht zelfs mijn ouders had willen betrekken bij de situatie. Wat me in plaats daarvan ten deel viel waren openlijke teleurstelling en ‘shaming’ van docenten. Over onveiligheid gesproken. ⠀

Voor onze dochter hebben we bewust voor de Vrije School gekozen. Deze onderwijsvorm hanteert een compleet mensbeeld en dit ligt in het verlengde van mijn visie op de groei van een kind. Ik vind dat het antroposofische onderwijs een kind een hele mooie basis geeft voor het leven. De nadruk ligt op het worden wie je bent. Veel mensen vinden dat de vrije school geen aansluiting geeft in de maatschappij. Maar ik zie het juist andersom: Mijn kind leert dat ze de maatschappij is en dat ze de maatschappij maakt. ⠀
Door zelf bewust te kiezen voor dit type onderwijs voor onze kinderen merk ik dat ik natuurlijkerwijs betrokken ben bij het proces waardoor onderwijs en opvoeding gemakkelijk samenkomen. Ik wens voor ieder kind dat er meer stroomlijning zit in hun leven op school en hun thuissituatie. Zodat ieder kind zich breed gedragen kan voelen.⠀


#magikmezelfzijn #deonderwijstafel #onderwijsvernieuwing#sociaalemotioneleveiligheidopschool met Shinta Oosterwaal Koen Van Ghyseghem